Preskoči na glavni sadržaj

Postovi

Prikazuju se postovi od studeni, 2020

Transformator

     Transformator Transformator je uređaj za pretvaranje naizmjenične struje jednog napona u naizmjeničnu struju drugog napona.Gradi se od zatvorenog magnetskog kruga, sastavljen od međusobno izoliranih željeznih limova. Oko njega su namotani dva ili više namotaja od bakarne žice. Crveni namotaji sa slike označavaju namotaje primara. Na primarni namotaj se priključuje napon 220V naizmjenične struje. Napon koji se priključuje na primar može biti veći ili mmanje to zavisi od broja navoja. Plavom bojom su označeni namotaji sekundara. Na sekundarnom namotaju dobije izlaz napona koji se magnetnim tokom preko limova prenosu na namotaje. Na izlazu dobijamo naizmjeničnu struju većeg ili manjeg napona. Izlazni napon ovisi o broju namotaja na sekundaru. Formula za proračun namotaja glasi: Np = Nx * Up Ova formula se koristi da bi izračunali namotaje primara.Np = namotaji primara, Nx = konstanta 45/9 , Up = napon primara. Ns = Nx * Us Ova formula se koristi da bi izračunali namotaje sekundara.