Transformator

    Transformator

Transformator je uređaj za pretvaranje naizmjenične struje jednog napona u naizmjeničnu struju drugog napona.Gradi se od zatvorenog magnetskog kruga, sastavljen od međusobno izoliranih željeznih limova. Oko njega su namotani dva ili više namotaja od bakarne žice.

Crveni namotaji sa slike označavaju namotaje primara. Na primarni namotaj se priključuje napon 220V naizmjenične struje. Napon koji se priključuje na primar može biti veći ili mmanje to zavisi od broja navoja.
Plavom bojom su označeni namotaji sekundara. Na sekundarnom namotaju dobije izlaz napona koji se magnetnim tokom preko limova prenosu na namotaje. Na izlazu dobijamo naizmjeničnu struju većeg ili manjeg napona. Izlazni napon ovisi o broju namotaja na sekundaru.

Formula za proračun namotaja glasi:
Np = Nx * Up
Ova formula se koristi da bi izračunali namotaje primara.Np = namotaji primara, Nx = konstanta 45/9 , Up = napon primara.

Ns = Nx * Us
Ova formula se koristi da bi izračunali namotaje sekundara. Ns = namotaji sekundara, Nx = konstanta 45/9 , Us = napon sekundara.


Ip=SUp  [A], struja primara
Is=SUs  [A], struja sekundara

Ovo su bile neke bitne formule za izradu transformatora ali ova tema je samo za općenit opis i upotreba transformatora.Autotransformator
Autotransformator je transformator s jednim namotom, odnosno s namotima koji su međusobno spojeni. Njegova je prednost što je manji, lakši i jeftiniji od dvonamotnih transformatora a nedostatak što ne osigurava električnu izolaciju strujnoga kruga.

Izolacijski transformator
Izolacijski transformator ili odvojni transformator služi za zaštitno odvajanje električkih strujnih krugova, kako bi se smanjila opasnost od dodira uzemljenih dijelova i dijelova pod naponom pa su primarni i sekundarni namot dodatno izolirani međusobno, od magnetske jezgre i od kućišta. Izolacijski transformator kojemu je prijenosni omjer 1 : 1 naziva se međutransformatorom.

Zakretni transformator
Zakretni transformator je regulacijski transformator kojemu primarni namot čini namot rotora, a sekundarni namot čini namot statora zakočenoga asinkronoga električnoga motora. Namot rotora spojen je na jednofaznu ili trofaznu mrežu, a njegovo okretno magnetsko polje inducira električni napon u statorskom namotu. Zakretanjem rotora (primara) može se kontinuirano mijenjati napon statora (sekundara).


Audiofrekvencijski transformator
Audiofrekvencijski transformator ili tonski transformator s pomoću posebne konstrukcije (mali rasipni induktiviteti i kapaciteti) omogućuje prijenos audiofrekvencijskih signala (od 16 Hz do 20 kHz). Služi za prilagodbu mikrofona mikrofonskomu pojačalu ili zvučnika izlaznomu pojačalu snage, ili za sprječavanje prolaska istosmjerne komponente signala između stupnjeva pojačala.


Napisao: Ajdin Ćurovac "Gigo"
Posjetite moju Facebook stranicu i zapratite me na Instagramu i Twitteru:

https://www.instagram.com/ggiggo.py/

https://twitter.com/Ajdin0123Primjedbe

Popularni postovi