OtpornikOtpornik je dvo prolazna električka komponenta koja pruža otpor struji,  pri čemu je odnos između jakosti struje i naponaizmeđu priključaka u skladu s Ohmovim zakonom
Kod idealnog otpornika otpor ostaje konstantan bez obzira na dovedeni napon ili protjecanu struju kroz element ili brzinu promjene struje.Otpor se mijeri u Ω ohm. Za stvaranje otpora u otporniku na keramiku je namotana cekas žica.

Primjena
Rezultat slika za otpornici
Otpornici se koriste za smanjivanje napona u strujnom kolu.

Vrste otpornika

Fiksni otpornici

Neki otpornici su cilindrični, s aktivnim otpornim materijalom , i vodljivih metalnih priključaka izvedenih uz os cilindra na svakoj strani. Koriste se ugljen-film i metal-film otpornici.  Otpornici velike snage dolaze u velikim pakovanjima projektiranim da efikasno disipiraju toplinu. Otpornici za velike snage se obično izvode kao motani otpornici. Otpornici u računalima i ostalim uređajima su obično puno manji, obično izrađeni u SMD kućištima bez žičanih priključaka. Otpornici se ugrađuju u integrirane krugove kao dio tvorničkog postupka, koristeći poluvodič kao otpornik. Najčešće IC koriste tranzistor-tranzistor ili otpornik-tranzistor spoj da se postigne željeni rezultat. Otpornici napravljeni od poluvodičkih materijala se mnogo teže proizvode i zauzimaju mnogo korisne površine čipa.
Rezultat slika za otpornici


Promijenjivi otpornik

Promijenjivi otpornik je otpornik kojim možemo mijenjati otpor okretanjim osovine ili pomijeranjem klizača. Zovemo ih potenciometri ili reostati. reostati se koriste za sve otpornike iznad 1/2 W.Promjenjivi otpornici mogu biti jeftini jednookretajnog tipa ili višeokretnog tipa s helikoidalnim elementom. Neki promjenjivi otpornici mogu biti montirani na mehanički pokazivač koji broji okretaje.
Promjenjivi otpornici mogu ponekad biti nepouzdani zbog toga što žica ili metal mogu tokom vremena zahrđati ili se istrošiti. Neki moderni promjenjivi otpornici koriste plastične materijale koji ne oksidiraju i imaju bolju otpornost na habanje.

Ostali otpornici
Metal oksidni varistor (MOV) je specijalni tip otpornika koji mijenja svoj otpor s porastom napona: vrlo veliki otpor na niskom naponu i vrlo niski otpor na visokim naponima . Radi kao prekidač. Obično se koristi kao zaštita energetskih sklopova od kratkog spoja ili odvodnik munje na uličnim svjetiljkama, ili kao element za ograničavanje porasta struje u induktivnim krugovima.
Termistor je temperaturno ovisan otpornik. Postoje dvije vrste, klasificiraju se prema predznaku njihovog temperaturnog koficijenta.

SMD otpornici
Rezultat slika za otpornici smd
SMD (eng. Surface Mount Device) otpornici imaju ispisane numeričke vrijednosti na isti način kao kod cilindričnih otpornika. SMD otpornici sa standardnim tolerancijama se označavaju s troznamenkastim kodom, u kojem prve dvije znamenke predstavljaju prve dvije značajnije znamenke vrijednosti, dok je treća znamenka potencija broja 10 (odnosno množitelj). Na primjer, 472 predstavlja 47 (prve dvije znamenke) pomnoženo s deset na potenciju 2 (treća znamenka), tj. 47 × 102 = 47 × 100 = 4700 Ω = 4,7 kΩ. Precizni SMD otpornici se označavaju s četveroznamenkastim kodom u kojem su prve tri znamenke ujedno i prve tri značajnije znamenke vrijednosti, a četvrta znamenka je potencija broja 10.

Ohmov zakon

Odnos između napona, otpora i struje kroz element dan je jednostavnom formulom poznatom pod nazivom  ohmov zakon:
gdje je U napon na elementu u voltima, I je struja kroz element u amperima, i R je otpor u omima. Ako su U i I linearno povezani -- ako je R konstantan -- na određenom području vrijednosti, kažemo da je materijal na tom području omski. Savršeni otpornik ima fiksnu vrijednost otpora na svim frekvencijama i amplitudama napona ili struje.

Serijski i paralelni spoj

Otpornici u paralelnom spoju imaju istu razliku potencijala (napon) na svojim izvodima. Za izračunavanje ukupnog ekvivalentnog otpora (Req):
Dijagram nekoliko otpornika, svaki posebno, oba priključka spojena na isti vodič
Zapis paralelnog spoja se u jednadžbama može prikazati kao dvije vertikalne linije || (isto kao u geometriji), čime se pojednostavljuje jednadžba. Za dva otpornika,

Struja kroz otpornike spojene u seriju ostaje ista, ali napon na pojedinom otporniku može biti različit. Suma razlika potencijala (napon) jednaka je ukupnom naponu. Određivanje ukupnog otpora:
Dijagram nekoliko otpornika, spojenih jedan na drugog, s istim iznosom struje koja teče kroz pojedini
Otpornička mreža, kombinacija paralela i serija, se ponekad može rastaviti na manje dijelove koji su ili paralele ili serije. Na primjer,
Spoj tri otpornika, dva u paraleli, koja je u seriji s trećim
Rezultat slika za otporniciPosjeti te moju Facebook stranicu i zaprati te me na twitteru:
https://www.facebook.com/groups/440561736498585/
https://twitter.com/Ajdin0123

Napisao: Ajdin ĆurovacPrimjedbe

  1. Jako dobro samotako nastavi.

    OdgovoriIzbriši
  2. Hvala puna na komentaru posjeti moju Facebook stranicu link vam je u postu.

    OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

Popularni postovi