Binarni brojni sistem


Binarni brojni sistem je sistem sa dvije cifre (1,0) što znači da je baza ovog sistema 2. Binarne brojeve koriste računari za rad. Ime su dobili po Engleskim riječima BInary digiT to jest BIT. Jedan bit je broj 1 ili 0.
Zbog ograničenja sa ciframa (samo 1,0) osmišljeno je da jedno slovo ili decimalni broj ima određenu količinu 0 i 1.

Binarni brojevi                 Decimalni brojevi

          0                =            0
          1                =            1
         10               =            2
         11               =            3
       100               =            4
       101               =            5
       110               =            6
       111               =            7
     1000               =            8
     1001               =            9
     1010               =            10

To su bili brojevi do 10.

Veće mijerne jedinice od bita su: Bayt
                                                     Kilobayt
                                                     Megabayt
                                                     Gigabayt
                                                     Terabayt

Kada želimo napisati neki decimalni broj u binarni koristimo operaciju dijeljenja Npr:

U zagradi pored broja označava njegovu bazu (10 = decimalni broj) (2 = binarni broj)

10(10) = ?(2)

10 : 2 = 5      0  Brojevi sa desne strane iza zagrade označavaju binarne brojeve.
  5 : 2 = 2      1  Uvijek mora biti cijeli broj ,a ako ostane ostatak piše se 1.
  2 : 2 = 1      0  Kada pretvaramo iz decimalnog u binarni uvijek dijelimo sa 2.
  1 : 2 = 0      1  Kada zapisujemo binarni broj koji je pretvoren iz decimalnog broja čitamo prema                                                                                                                                                               gore.
10(10) = 1010(2)  Ovo je rješenje zadatka.

                                               Sabiranje binarnih brojeva

Kod sabiranja binarnih brojeva postoje neka pravila ,a to su:

0 + 0 = 0   prenos 0         Kada budemo radili zadatke ovo prenos znači kao kad saberemo:
1 + 0 = 1   prenos 0         18 + 18 =
0 + 1 = 1   prenos 0          Sabiramo 8 + 8 = 16 ovo primjenimo na 18 + 18 =  6
1 + 1 = 0   prenos 1                                                                           6 pišemo ,a 1 pamtimo
                                                                                                          18 + 18 = 36
                                                                                                          1 + 1 = 3 i ono što smo pamtili 1
                                             
Npr. evo jednog zadatka:  1010      0 + 1 = 1
                                        +  111      1 + 1 = 0  i prenos jedan
                                       --------------    0 + 1 = 1 i onaj prenos 1 + 1 = 0 opet prenos 1
                                        10001      Ostalo je samo 1  ali smo imali preno 1 tako da saberemo to dvoje
                                                       1 + 1 = 0 i prenos 1 tako da pišemo 0 i ono 1 nema sa čime da se                                                                                                                                sabira i njega pišemo                              Oduzimanje binarnih brojeva

Kod oduzimanja postoje neka pravila:

  0 - 0 = 0                                                111011    Ovo je jedan od zadataka.
  1 - 0 = 1                                               -   1010 
  1 - 1 = 0                                              ------------
10 - 1 = 1                                                110001                               Množenje binarnih brojeva

I kod množenja ima pravila ,a to su:

0 x 0 = 0                                                 11111 x 101
1 x 0 = 0                                           -------------
0 x 1 = 0                                                 11111   
1 x 1 = 1                                        +    00000
                                                           11111
                                                 -------------------
                                                         10001011


Posjetite moju Facebook stranicu i zapratite me na Instagramu i Twitteru:

https://www.facebook.com/groups/440561736498585/?ref=bookmarks

https://www.instagram.com/ajdingigo/?hl=hr

https://twitter.com/Ajdin0123

Napisao: Ajdin Ćurovac Gigo

Primjedbe

Popularni postovi