Preskoči na glavni sadržaj

Binarni brojni sistem


Binarni brojni sistem je sistem sa dvije cifre (1,0) što znači da je baza ovog sistema 2. Binarne brojeve koriste računari za rad. Ime su dobili po Engleskim riječima BInary digiT to jest BIT. Jedan bit je broj 1 ili 0.
Zbog ograničenja sa ciframa (samo 1,0) osmišljeno je da jedno slovo ili decimalni broj ima određenu količinu 0 i 1.

Binarni brojevi                 Decimalni brojevi

          0                =            0
          1                =            1
         10               =            2
         11               =            3
       100               =            4
       101               =            5
       110               =            6
       111               =            7
     1000               =            8
     1001               =            9
     1010               =            10

To su bili brojevi do 10.

Veće mijerne jedinice od bita su: Bayt
                                                     Kilobayt
                                                     Megabayt
                                                     Gigabayt
                                                     Terabayt

Kada želimo napisati neki decimalni broj u binarni koristimo operaciju dijeljenja Npr:

U zagradi pored broja označava njegovu bazu (10 = decimalni broj) (2 = binarni broj)

10(10) = ?(2)

10 : 2 = 5      0  Brojevi sa desne strane iza zagrade označavaju binarne brojeve.
  5 : 2 = 2      1  Uvijek mora biti cijeli broj ,a ako ostane ostatak piše se 1.
  2 : 2 = 1      0  Kada pretvaramo iz decimalnog u binarni uvijek dijelimo sa 2.
  1 : 2 = 0      1  Kada zapisujemo binarni broj koji je pretvoren iz decimalnog broja čitamo prema                                                                                                                                                               gore.
10(10) = 1010(2)  Ovo je rješenje zadatka.

                                               Sabiranje binarnih brojeva

Kod sabiranja binarnih brojeva postoje neka pravila ,a to su:

0 + 0 = 0   prenos 0         Kada budemo radili zadatke ovo prenos znači kao kad saberemo:
1 + 0 = 1   prenos 0         18 + 18 =
0 + 1 = 1   prenos 0          Sabiramo 8 + 8 = 16 ovo primjenimo na 18 + 18 =  6
1 + 1 = 0   prenos 1                                                                           6 pišemo ,a 1 pamtimo
                                                                                                          18 + 18 = 36
                                                                                                          1 + 1 = 3 i ono što smo pamtili 1
                                             
Npr. evo jednog zadatka:  1010      0 + 1 = 1
                                        +  111      1 + 1 = 0  i prenos jedan
                                       --------------    0 + 1 = 1 i onaj prenos 1 + 1 = 0 opet prenos 1
                                        10001      Ostalo je samo 1  ali smo imali preno 1 tako da saberemo to dvoje
                                                       1 + 1 = 0 i prenos 1 tako da pišemo 0 i ono 1 nema sa čime da se                                                                                                                                sabira i njega pišemo                              Oduzimanje binarnih brojeva

Kod oduzimanja postoje neka pravila:

  0 - 0 = 0                                                111011    Ovo je jedan od zadataka.
  1 - 0 = 1                                               -   1010 
  1 - 1 = 0                                              ------------
10 - 1 = 1                                                110001                               Množenje binarnih brojeva

I kod množenja ima pravila ,a to su:

0 x 0 = 0                                                 11111 x 101
1 x 0 = 0                                           -------------
0 x 1 = 0                                                 11111   
1 x 1 = 1                                        +    00000
                                                           11111
                                                 -------------------
                                                         10001011


Posjetite moju Facebook stranicu i zapratite me na Instagramu i Twitteru:

https://www.facebook.com/groups/440561736498585/?ref=bookmarks

https://www.instagram.com/ajdingigo/?hl=hr

https://twitter.com/Ajdin0123

Napisao: Ajdin Ćurovac Gigo

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Promijenjivi keramički otpornik

U današnjem postu ću prikazati svoj promijenjivi keramički otpornik , pritom vas naučiti kako sastaviti svoj vlastiti promijenjivi otpornik . Portrebni materijal: Cekas žica Keramička pločica Komad drveta,šperploče itd Mala klijema Sijalica 12V  10W Cekas žica  Pri prolazu struje kroz Cekas žicu stvara se otpor. Otpor (u ovom slučaju) ćemo mijenjati pomijeranjem klijeme po žici.Cekas žicu možete pronaći u starom fenu.Debljina cekas žice nam govori koliko je wati otpornik (u mom slučaju otpornik je odprilike 100W). Keramička pločica Pošto smo koristili žicu iz fena bilo je potrebno staviti keramičku pločicu zbog zagrijavanja žice. Ako je žica tanja slobodno koristite komad drveta. Komad drveta,šperploče itd. Ja sam koristio šperploču kako bih sve to stavio koju sam ofarbao sivom bojom a, vi može te koristi ti drugi material i naravno boju.😃😋😆 Posjeti te moju Facebook stranicu, Discord server i Twitter : https://twitter.com/Ajdin0123 htt

Otpornik

Otpornik je dvo prolazna električka komponenta koja pruža otpor struji,   pri čemu je odnos između jakosti struje i napona između priključaka u skladu s Ohmovim zakonom Kod idealnog otpornika otpor ostaje konstantan bez obzira na dovedeni napon ili protjecanu struju kroz element ili brzinu promjene struje. Otpor se mijeri u Ω ohm. Za stvaranje otpora u otporniku na keramiku je namotana cekas žica. Primjena Otpornici se koriste za smanjivanje napona u strujnom kolu. Vrste otpornika Fiksni otpornici Neki otpornici su cilindrični, s aktivnim otpornim materijalom , i vodljivih metalnih priključaka izvedenih uz os cilindra na svakoj strani. Koriste se ugljen-film i metal-film otpornici.  Otpornici velike snage dolaze u velikim pakovanjima projektiranim da efikasno disipiraju toplinu. Otpornici za velike snage se obično izvode kao motani otpornici. Otpornici u računalima i ostalim uređajima su obično puno manji, obično izrađeni u SMD  kućištima bez žičanih priključaka. Otpornic

HDD vs SSD

 Kao sto po samom naslovu možete zaključiti da se radi o usporedi SSD-a i  HDD-a, cilj ovog posta je da naučite koje su razlike izmeđe ssd i hdd. Solid-state Drive ili skraćeno SSD je hardverski dio računara na koji se spremaju podaci kao i na Hard Drive, SSD ne posjeduje nikakve mehaničke dijelove nego se on sastoji od čipova koji puno brže rade od HDD te se SSD smatra boljom solucijom za računare u svakodnevonoj upotrebi jer se OS brzo pokreće i samim tim neće vam se dešavati problemi kao što su da Sistem Zaledi zbog velikog prenosa podataka na disk ,a disk nema veliku brzinu čitanja (READ) i pisanja (WRITE).  Hard-Disk Drive ili HDD je uređaj koji se koristi za spremanje podatak kao i SSD. HDD je sporiji zato što on čita podatke sa diska kao što je DVD samo što disk u HDD ima veći kapacitet na isti princip kako radi DVD reader radi i HDD. HDD se u većini slučajeva koristi za skladištenje podataka koji imaju veći kapacitet,  Nadam se da ste razumjeli do ovog djela jer će te razumiti